lördag 5 mars 2016

Hota, håna hetsa!

Som pistolskott kommer hennes kränkande kommentarer farande genom luften. I 3år höll hon på. Alla som såg och hörde vände bort blicken. Psykisk terror. 

Sofia vi vill prata med dig några minuter. Det kom som en total överrumpling. Ändå är jag ganska härdad efter alla möten med chefer där de på olika sätt förklarat att jag inte kan vara kvar. 

Min chef hade fått tillsänt sig en skärmdump av ett inlägg på fb där jag skrivit "min puckade chef". På mötet förklarade hon att hon kände sig kränkt och att jag inte blommade där, att jag borde jobba med äldre barn. Det första mötet blev upptakten till 3års helvete.

ADD betyder impulsiv. Alltid. I alla lägen, inifrån och ut och utifrån och in. ADD betyder också svårigheter att hantera och härbärgera alla sina känslor. Allting är liksom så mycket mer intensivt. Både sorg och glädje. Ilskan har jag oftast vänt inåt. Det är så ADD människor fungerar. Vi är inte utåtagerande generellt sett. Det är det som skiljer add från adhd. Den här gången blev jag faktiskt arg. Jag har alltid haft svårt att bli arg, men nu blev jag arg. 

15arbetsplatser, betyder typ 100 anställningsintervjuer. Jag har ALLTID löneförhandlat!

Jag är också oerhört motivationsberoende. Jag BEHÖVER och vill veta varför jag ska göra saker eller orsaken till olika beslut. I den här situationen så hade min chef förvägrat mig rätten att löneförhandla när jag var på intervju för jobbet och jag har fortfarande inget svar på varför. 

Därför är min slutsats att hon helt enkelt utnyttjade situationen till att spara pengar. 4-5000kr i månaden i 8 månader är 36000kr brutto. 25200kr efter skatt ca är ju ändå en del pengar även i en kommunal budget. Efter 3 år varav 1,5 år ca sjukskrivning hade jag fortfarande inte nått upp till den nivå jag borde ha börjat på. Det blir många tusenlappar om man räknar om det i pengar. (Dessutom grundar sig pension, sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa på inkomsten.)

Nu tänker ni säkert att jag bara borde ha tagit ett annat jobb, men verkligheten och teorin är två skilda saker. Jag hade haft 15 anställningar bakom mig, kom precis från en korttidsanställning i samma område. Hon erbjöd mig en fast tjänst i Stockholms stad. Jag kunde inte tacka nej. Även om min intuition sade nej. 

Alternativet att tacka nej och börja om med Arbetsförmedlingen och a-kassan kändes fullständigt outhärdligt jobbigt så jag tog jobbet. 

Så här står det på Wikipedia om mobbning
Mobbning (även kränkande särbehandling) innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Mobbning kan involvera ett eller flera av det som juridiskt benämns misshandel, olaga hot, förolämpning, förtal, övergrepp i rättssak, stöld, skadegörelse, olaga frihetsberövande, ofredande och sexuellt ofredande. Ordet förekommer i Sverige från 1969.[1]
Mobbning handlar i många fall om att skaffa sig makt och status.[2] Studier visar att mobbare vanligen har gott självförtroende och begränsad empati (Olweus, 1991). Mobbare trivs med den makt det innebär att kunna kontrollera och trakassera en annan individ. För att uppnå sitt mål behöver mobbarna den tysta massan till hjälp, det vill säga betraktare, som höjer mobbarens status genom att avstå från att ingripa.[3]För att stävja mobbning är det nödvändigt att ingripa mot dem som mobbar. Som ett led i förebyggande arbete är det också önskvärt att få följeslagarna eller betraktarna att reagera och agera, det vill säga sänka toleransen för mobbning.

Mobbning som begrepp finns inte i lagen...
Psykisk misshandel är straffbart. 

Såhär står det om psykisk misshandel på Wikipedia
Psykisk misshandel är misshandel som riktar sig mot den andres självkänsla, eller som handlar om att beröva en människa en känsla av trygghet, socialt sammanhang, integritet eller andra mänskliga rättigheter. Till skillnad från fysisk misshandel är den psykiska ofta verbal till sin karaktär, men mer subtila former av icke-verbal psykisk misshandel finns också. Denna form av missförhållande i relationer kan orsaka ångestnedsatt självförtroende,depression och post-traumatiskt stressyndrom.
Psykisk misshandel kan yttra sig i försök att isolera personen, så att personen därmed blir ensam och som följd av detta socialt utsatt. Misshandel mot självkänslan kan yttra sig i obefogad kritik och klagomål, förlöjliganden, osynliggörande, och andra härskartekniker. Att visa tecken på aggressivitet, som att slå sönder saker, kan också räknas som psykisk misshandel, om det i detta finns ett outtalat hot. Som psykisk misshandel räknas vidare förföljelser, stalkning, och att gå bakom ryggen på personen för att sprida förtroenden, ljuga om personen, eller på annat sätt omöjliggöra sociala relationer, skapa otrygghet, ingjuta hjälplöshet och därmed skapa jagsvaghet. Hot som riktas mot närstående är också psykisk misshandel.
Den psykiska misshandeln kan definieras som en maktobalans som den starkare parten utnyttjar eller försöker skaffa sig. För att definieras som misshandel måste det också finnas ett uppsåt att skada eller trycka ner personen.
Psykisk, liksom fysisk, misshandel är straffbart,[1] om det ger medicinsk effekt.[2] Jämför även hotbrottolaga förföljelse och ofredande.

Hon är förskolechef. Hon ska leda en jättestor verksamhet som handlar om de minsta barnens utveckling och lärande i landets största kommun. Hon hade lika många val som jag att göra rätt och göra om. Hon var chef och jag var i beroendeställning till henne. 

Det är chefens ansvar. Allting som händer på en arbetsplats är chefens ansvar. Det finns ingen plan för vad man ska göra när det är chefen som mobbar. Vart går gränsen för mobbning och psykisk misshandel? 

Jag googlade manipulativ häromdagen och kom in på en sida som riktar sig till misshandlade kvinnor. Allting stämde med mina upplevelser. Manipulation

Hon är en manipulativ person som hotar, hetsar och hånar människor att lyda henne. 

Det finns 5 vedertagna härskartekniker som är skrivna av Berit Ås. Hon är professor i Socialpsykiatri och tog ursprungligen fram metoderna för att synliggöra vilka strategier som män använder mot kvinnor för att behålla makten. 

*Osynliggöra
Noll respons när jag ber om stöd och handledning i arbetet.
Jag ber om ett rehabmöte och hon vägrar svara på mina eller min fackliga representants mejl om det. 
Hon ignorerade förslag idéer och frågor från mig.
"Nu måste vi göra i ordning hallen och avdelningen för snart kommer det barn med RIKTIGA funktionshinder!" (synliga)

*Förlöjliga
-Jag hörde att ni hade en "Catfight" på avdelningen! (Catfight för mig ett grovt sexuellt laddat ord om två kvinnor som slåss.)
 Du är ju ingen bebis du kan ju äta vanlig mat!

*Undanhållande av information
Hon vägrar att lämna ut information om mig som mina kollegor (på hennes uppmaning) samlat in och dokumenterat trots upprepade både mejl och telefonsamtal från både mig och mitt fackliga ombud. 
Hon vägrade också att lämna ut dokumentationen kring min rehabilitering.

*Dubbelbestraffning
-Nunär du är tillbaka på 25% efter en termins sjukskrivning så tänkte jag att du kunde ta hand om all dokumentation som behöver göras i ordning för att avlasta din kollega. 
-Har ni läst senaste medarbetarbladet? Det kom igår kväll kl 18.
 Jag försökte på alla sätt jag kunde att få bukt med min övervikt genom att äta bättre mat. Jag blir hänvisad till att äta medhavd mat på rasten. Men får samtidigt tydliga order om att motionera så att jag "orkar springa efter barnen"

*Påförande av skuld och skam
Du ändrar ju vår plan och det är inte ok. (Planen var omöjlig att följa från början)
Du är för tjock för att kunna springa efter barnen. 
Dina kollegor saknar dig så du måste komma och jobba imorgon. Jag tror inte att du är så sjuk att du måste vara hemma. 
Jag kom in på föreläsningen och såg att du spelade dataspel på mobiltelefonen! (Jag har lättare att koncentrera mig på en föreläsning om jag gör något med händerna samtidigt. Dataspel ger lite kickar åt hjärnan så att jag också orkar hålla mig vaken när jag har jobbat en hel dag.)

Tänk er att era närmaste kollegor står och tittar på er genom nyckelhålet och skriver upp allting ni gör fel och sen skickar det till er chef! Eller bevakar varenda litet steg ni tar och vartenda litet ord ni säger skriver upp det och rapporterar det till chefen! Jag blev så stressad att jag fick ångestattacker och högt blodtryck. På fb kunde jag blockera de två personerna som var involverade i spionaget, men de fanns ju kvar på min arbetsplats. Jag blev smått paranoid och började se mig över axeln vem stod i närheten. Jag vågade knappt ringa facket från min arbetsplats och jag började allvarligt fundera på om hon kunde ha buggat hissen på förvaltningen. 

Lögner, falsk ryktesspridning, falska anklagelser, nedvärderande och kränkande kommentarer, uppdrag som är omöjliga ett göra rätt, att vända saker emot en person, hot, ständiga "uppföljningsmöten" om min funktionsnedsättning utan minsta intresse att göra min arbetssituation bättre var min vardag i 3år.

Hon lyckades till och med få in otillbörlig påverkan. Hon gick på mitt fackliga ombud och pressade honom om att hon sett saker jag skrivit i sociala medier dagen innan jag skulle skriva på min uppsägning. (Jag gick senare in och tittade på hennes nystartade fb konto. Hon hade inga vänner och inga inlägg. Min slutsats är därför att hon skapade kontot enbart för att kolla upp mig.) Vad hon ville uppnå med sitt spionage vet jag inte heller.

Ena minuten jättetrevlig, artig och korrekt, för att nästa sekund skjuta en skur av hets, hot och hån över mig. Det är som att gå över ett minfält. Man vet inte när det smäller. Det är en del av psykisk misshandel. En annan del är att ställa människor mot varandra. tex genom att få människor att spionera på varandra eller att få den ena personen att framstå som "utvald". 

Hon härskar genom söndring och splittring. Det är inte ett Demokratiskt styre. Det är ett totalitärt styre. Om man jämför hennes sätt att vara chef med ett land så hamnar vi i tex Nordkorea eller i Hitlers Tyskland. De har/hade en enorm spionverksamhet mot sina medborgare som kvävde/kväver åsiktsfriheten. 

Det är svårt att få fram känslorna så att det verkligen går fram. Ändå svårare är det att få adekvat hjälp att sortera och hantera känslorna kring det som hänt. Det måste jag skriva ett separat kapitel om för det får inte plats här, men det har såklart också spelat med i mitt mående det senaste halvåret. 

Det kanske är någon som läser den här texten kanske ifrågasätter om det inte är väl grovt att jämföra en chef i Stockholm stad med en diktator eller att kalla det för psykisk misshandel. Jag tänker precis tvärtom. Inspirerad av Palme väljer jag att faktiskt kalla saker vid dess rätta namn. Det är också viktigt att synliggöra de maktstrukturer som jag hade att förhålla mig till. 

Hon berövade mig rätten till att känna mig trygg på min arbetsplats och i mitt hem- och jag är helt säker på att jag måste berätta vad det innebär att bli psykiskt misshandlad på sitt jobb. Jag är också helt säker på att jag ska anmäla detta som en arbetsskada.

Det var en hårsmån från att hon knäckte mig som människa. Hon tog ifrån mig min innersta värdighet och mitt sätt att vara och fungera. Allting som jag trodde var rätt var fel. Det orsakade en allvarlig Krisreaktion, ptsd, och allvarlig stressreaktion. 

Vanligtvis handlar misshandel om män som misshandlar kvinnor, och det finns en maktdominans som är inbyggd i problemet. Man är inte fri att bara lämna situationen. Skulle jag säga upp mig skulle jag inte få nån a-kassa på 3 månader och dessutom hade jag tre månaders uppsägningstid. Jag var ekonomiskt beroende av att få mitt jobb att fungera. 

Även om jag skrivit ett dumt inlägg på fb, även om jag gjort fel på jobbet, även om jag kommit försent, sagt olämpliga saker till någon, provocerat någon, haft obekväma åsikter, ställt obekväma frågor, eller sjukanmält mig fast jag inte borde så finns det inget försvar för det hon har gjort. Det finns ett helt gäng regler för hur man ska agera i olika situationer. Krisplaner, Kollektivavtal, arbetsmiljölagar etc. Hon hade kunnat välja att följa de reglerna, men det gjorde hon inte.

Det finns inga handlingar i världen som berättigar misshandel trakasserier eller hot. Psykisk misshandel skapar lika stora blåmärken och sår som fysisk misshandel gör, men de syns inte på utsidan. Själsliga sår tar lika lång tid att läka som fysiska sår om inte längre.

-Släpp det och gå vidare- du måste släppa och gå vidare. 
Skulle man säga så till en småbarnspappa som blivit utsatt för läktarvåld? 

Det finns människor som inte orkat leva med hoten och terrorn på jobbet. Vi pratar inte om den tysta osynliga terrorn. Vi förfasas över det fysiska våldet och skäms över det psykiska. Det är skamligt att vara ett "offer" och att vara "svag". Kvinnor kanske orkar lite för mycket lite för länge. 

Kvinnor är offer för strukturell diskriminering och är både ekonomiskt svagare och fysiskt svagare än män. Kvinnliga politiker och journalister får ta emot så mycket hat så att de knappt orkar fortsätta sitt jobb- själva grundförutsättningen för demokratin. 

Facket frågar mig om jag är säker på att jag vill anmäla eftersom det är en påfrestande process. Självklart kommer jag att anmäla. Det är min demokratiska skyldighet att anmäla. Jag tänker INTE skämmas för att jag blivit utsatt för psykiska övergrepp av min förra chef. Jag tänker inte heller låta mig tystas. 

Det är dags för förändring nu. Det räcker nu. 

Alla kan skapa en förändring, bara genom att ställa frågor och göra oss liiite obekväma. Genom att vägra titta åt andra hållet eller spela med i övergreppen. Det är ingen lätt uppgift, men det är heller inte någon lätt uppgift att vara människa. 


-Inga kommentarer:

Skicka en kommentar