söndag 10 juli 2016

Försäkringskassan- igen...

Nu har jag slutat lita på svenska myndigheter. Särskilt Försäkringskassan och Särskilt min fd handläggare.

Första gången jag bad henne att skicka alla handlingar som rör mig var i mitten av mars. Sen bad jag henne igen i maj. Häromdagen skickade jag återigen ett mejl till henne och bad att få ut mina handlingar och fick besked om att hon var på semester.

Då kände jag att måttet var rågat. Det räcker nu- Så jag anmälde henne till JO och anmälde att hon hotar min rättssäkerhet genom att aldrig vara anträffbar och aldrig återkoppla, samt att hon tar orimligt lång tid på sig. Jag skrev också att jag kunde komplettera mitt ärende när jag fått ut mina handlingar.

JO tog bara någon dag på sig att svara med ett brev där de skriver att de begärt in ett yttrande från F-kassan. Det är tydligen väldigt ovanligt att JO tar upp ärenden. Oftast avskrivs ärenden för att det inte är en "JO-fråga" helt enkelt, så det är ju inte för inte jag känner mig lite lättad över att JO faktiskt anser att F-kassan gjort fel i handläggningen av mitt ärende.

En myndighet som Försäkringskassan ska alltid skyndsamt lämna ut handlingar till den som begär ut dem. En viss sekretessprövning skall ske men nu rör det sig ju om papper som berör mig så det är ju inget hinder.

Min handläggare har en vikarie som var lite mer alert än hon. Jag berättade för henne att jag tagit juridisk hjälp och hon pratade med sin chef. Plötsligt kunde jag i alla fall få ut iallfall en del av mina papper.

Inte alla för "jag har ju jättelång sjukhistorik hos dem". Nästa vecka måste jag mejla dem igen för att be dem skicka ALLA mina papper, eftersom jag måste skapa mig en överblick för att kunna överklaga F-kassans beslut om nekad sjukpenning.

Jag har full förståelse för att de har hög arbetsbelastning och att det ibland tar längre tid att komma i kontakt med en handläggare, men att göra sig oanträffbar och aldrig återkoppla är inte ok.

Mitt ärende gick till omprövningsenheten i våras. 4:e juni var sista dagen att inkomma med kompletterande handlingar som jag minns det. Efter ca 2v kom det ett besked om att jag kunde komplettera ytterligare inom 2v. Alltså den 30:e juni. Den 30:e juni var en torsdag och jag fick besked om avslag på tisdagen den 5:e.

Alltså har F-kassans jurister på omprövningsenheten tagit ett beslut på två dagar med en helg emellan OCH hunnit skriva ihop ett brev! Det var bara en liten detalj. Nämligen att mitt juridiska ombud hade skickat ett brev till min handläggare den 30:e som handläggaren sedan har vidarebefordrat med posten till Omprövningsenheten... De har alltså inte inväntat brevet som kommer med posten utan tagit beslutet med befintligt material. Det är i strid med förvaltningslagen.

Nu har alltså min strid om sjukpenning när jag var sjuk kommit att handla om rättssäkerhet. I Förvaltningslagen står det att man måste kunna kommunicera elektroniskt med en myndighet och eftersom omprövningsenheten inte har någon mejl så måste allting gå via handläggaren för att det ska bli rättssäkert. (Tänk vad mycket extra administration det blir!)

En tjänsteman skall även vara opartisk. Jag har rätt att få en opartisk prövning av mitt ärende eller borde iallafall. Jag kände från första början att min handläggare inte tänkte ge mig sjukpenning. Det är bara sånt man liksom känner på sig.

När jag äntligen fick ut mina papper stod ordet "ens" i hennes anteckningar. Hon orkar inte ENS vara arbetssökande. Ens... Det känns så fruktansvärt sänkande att någon säger att jag inte ens orkar vara arbetssökande. Om man är arbetssökande måste man ju kunna ta ett jobb motsvarande de procent man stämplar på. Annars har man inte rätt till A-kassa.

Jag upplevde inte min handläggare som opartisk och bad därför att få byta. 2ggr. Jag fick aldrig byta. Svaret på varför F-kassan inte följer lagen och garanterar min rättssäkerhet ser jag fram emot att läsa i deras utlåtande. JO vill ha svar senast 20sep och jag kommer att få tillfälle att yttra mig.

Händelsen med omprövningsenheten är också JO-anmält av mitt juridiska ombud Woxzia. Svaret på den biten blir också intressant att läsa. När jag har fått svaren jag behöver så kommer jag att begära skadestånd av F-kassan.

Det mest absurda i den här processen är att en myndighet som F-kassan är kan ägna sig åt att åsidosätta rättssäkerheten hos medborgare utan att jag som medborgare ens märker det. Jag hade ingen aning om att det fanns en förvaltningslag ens en gång.

Det sorgliga är också att jag måste ägna oerhört mycket tid och energi åt att bråka för min rätt istället för att kunna vila mig och bli frisk. Socialstyrelsen får snart införa en ny sjukdomskod som heter "sjuk pga myndighetshaveri". Absurt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar