torsdag 28 juli 2016

Försäkringskassan erkänner misstag

Grattis! Mitt juridiska ombud gratulerade mig till ett juridiskt bindande bevis på att Försäkringskassans omprövningsenhet har gjort fel.
Tack säger jag.
Det blir bra att skicka in till JO. Jag ser fram emot förklaringen från Försäkringskassan till varför de inte följde lagen.

Bakgrunden har jag skrivit lite om tidigare men jag kan skriva igen.
Enligt förvaltningslagen ska en myndighet gå att kontakta genom e-post. Det är särskilt viktigt nu när man måste överbevisa allting för att ens ha en chans att få sin sak prövad.

Posten fungerar inte längre som den ska och då är det säkrare att skicka in det med e-post och begära läs-kvitto. Exakt Det gjorde mitt juridiska ombud. Jag har det läskvitto där min fd handläggare skriver att hon mottagit handlingen den sista dagen som var giltigt och vidarebefodrat den till omprövningsenheten via post.

Handlingen kom in till Omprövningsenheten den 6:e juli och det råkade ju vara dagen efter som handläggaren skickat ut brevet att hon avslagit min begäran om sjukpenning.

Sista dagen var den 30:e juni som var en torsdag. Brevet från Omprövningsenheten är daterat den 5:e juni det är tisdagen veckan efter. Med tanke på den höga arbetsbördan som man får anta att omprövningsenheten har så måste det vara rekord att kunna ta ett väl underbyggt beslut på 2dagar. Dessutom ska ju handläggaren hinna skriva ett välformulerat brev, hinna trycka ut det och kuvertera det och skicka det till mig på dessa 2dagar.

När vi har påtalat detta för handläggaren och omprövningsenheten så har de valt att inte ta ställning till min inkomna handling. Istället valde de att skicka ut ett brev där de erkänner sitt misstag. Det är en väldigt märklig historia eftersom den person som skrivit brevet inte är samma person som tog beslutet i förtid.

Nu är det alltså flera olika processer som pågår samtidigt. Processer som kostar både mig och samhället stora pengar. Hoppas, hoppas att jag kan få ett slut på den här absurda situationen snart så jag kan ägna mig år roligare saker.

I en önskevärld fick jag på skadestånd pga den här processen, men jag vågar inte hoppas på det.
Forsättning följer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar